Giải bài 1 Trang 19 SGK Lịch sử lớp 5

Giải bài 1 Trang 19 SGK Lịch sử lớp 5, phần bài tập Bài 8: Xô viết Nghệ – Tĩnh.

Đề bài 1 Trang 19 SGK Lịch sử 5:

Em hãy kể lại cuộc biểu tình ngày 12 – 9 – 1930 ở Nghệ An?

Lời giải câu 1 Trang 19 SGK Lịch sử lớp 5:

– Ngày 12 – 9 – 1930, hàng vạn nông dân các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn (Nghệ An) với cờ đỏ búa liềm dẫn đầu kéo về thị xã Vinh.

– Đoàn người ngày càng đông thêm, vừa đi vừa hô khẩu hiệu “Đả đảo đế quốc!”, “Đả đảo Nam triều!”. “Nhà máy về tay thợ thuyền!”, “Ruộng đất về tay dân cày!”…

– Thực dân Pháp cho binh lính đến đàn áp nhưng không ngăn được bước tiến của đoàn biểu tình.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status