Giải bài 1 Trang 17 SGK Lịch sử lớp 5

Giải bài 1 Trang 17 SGK Lịch sử lớp 5, phần bài tập Bài 7: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

Đề bài 1 Trang 17 SGK Lịch sử 5:

Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra ở đâu? Do ai chủ trì?

Lời giải câu 1 Trang 17 SGK Lịch sử lớp 5:

– Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra ở Hồng Công – Trung Quốc.

– Do Nguyễn Ái Quốc chủ trì.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status