Giải bài 1 Trang 155 SGK Hóa học lớp 9

Giải bài 1 Trang 155 SGK Hóa học lớp 9, phần bài tập Bài 51: Saccarozơ.

Đề bài 1 Trang 155 SGK Hóa học lớp 9:

Khi pha nước giải khát có nước đá người ta có thể làm như sau:

a) Cho nước đá vào nước, cho đường, rồi khuấy.

b) Cho đường vào nước, khuấy tan, sau đó cho nước đá.

Hãy chọn cách làm đúng và giải thích.

Lời giải câu 1 Trang 155 SGK Hóa học lớp 9:

Cách b) là cách làm đúng vì khi chưa cho nước đá vào, đường sẽ dễ tan hơn do nhiệt độ của nước trong cốc chưa bị hạ xuống (Nhiệt độ càng cao càng dễ tan).

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status