Giải bài 1 Trang 148 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 1 Trang 148 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 46: Thực vật góp phần điều hòa khí hậu.

Đề bài 1 Trang 148 SGK Sinh học 6:

Nhờ đâu thực vật có khả năng điều hòa lượng khí ôxi và cacbônic trong không khí ? Điều này có ý nghĩa gì?

Lời giải câu 1 Trang 148 SGK Sinh học lớp 6:

– Nhờ có khả năng quang hợp, thực vật lấy vào khí cacbônic và nhả ra khí ôxi nên đã góp phần điều hòa các khí này trong không khí.

– Ý nghĩa: thực vật được coi là lá phổi xanh của trái đất, có vai trò to lớn trong quá trình điều hòa không khí, đảm bảo sự cân bằng của nồng độ ô xi và cacbônic trong không khí, để mọi hoạt động sống trên trái đất diễn ra bình thường.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status