Giải bài 1 Trang 147 SGK Hóa học lớp 9

Giải bài 1 Trang 147 SGK Hóa học lớp 9, phần bài tập Bài 47: Chất béo.

Đề bài 1 Trang 147 SGK Hóa học lớp 9:

Chọn câu đúng nhất trong các câu sau :

A. Dầu ăn là este.

B. Dầu ăn là este của glixerol.

C. Dầu ăn là một este của glixerol và axit béo.

D. Dầu ăn là hỗn hợp nhiều este của glixerol và các axit béo.

Lời giải câu 1 Trang 147 SGK Hóa học lớp 9:

Chọn đáp án đúng là D.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status