Giải bài 1 Trang 132 SGK Hóa học lớp 9

Giải bài 1 Trang 132 SGK Hóa học lớp 9, phần bài tập Bài 41: Nhiên liệu.

Đề bài 1 Trang 132 SGK Hóa học lớp 9:

Để sử dụng nhiên liệu có hiệu quả cần phải cung cấp không khí hoặc oxi :

a) vừa đủ ;

b) thiếu ;

c) dư.

Hãy chọn trường hợp đúng và giải thích.

Lời giải câu 1 Trang 132 SGK Hóa học lớp 9:

Câu a) đúng.

Câu b) sai vì nhiên liệu không cháy hết.

Câu c) sai vì khi đó phải tốn năng lượng để làm nóng không khí dư.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status