Giải bài 1 Trang 131 SGK Sinh học lớp 10

Giải bài 1 Trang 131 SGK Sinh học lớp 10, phần bài tập Bài 33: Ôn tập phần sinh học vi sinh vật.

Đề bài 1 Trang 131 SGK Sinh học 10:

Người ta nói virut nằm ở ranh giới giữa cơ thể sống và vật không sống. Ý kiến của em như thế nào?

Lời giải câu 1 Trang 131 SGK Sinh học lớp 10:

Người ta nói virut nằm ở ranh giới giữa cơ thể sống và vật không sống là vì chúng có đặc điểm thuộc cả hai loại này:

– Đặc điểm của thể sống: có tính di truyền đặc trưng, một số virut có enzim riêng, nhân lên trong cơ thể vật chủ phát triển …

– Đặc điểm vô sinh: kích thước bé (18nm – 400 nm), chỉ quan sát được dưới kính hiển vi, không có cấu tạo tế bào (một số virut thực vật có thể bị biến thành tinh thể khi ở ngoài tế bào), không có trao đổi chất riêng, không có cảm ứng…

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status