Giải bài 1 Trang 13 SGK Lịch sử lớp 6

Giải bài 1 Trang 13 SGK Lịch sử lớp 6, phần bài tập Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Đông.

Đề bài 1 Trang 13 SGK Lịch sử 6:

Em hãy nêu tên các quốc gia cổ đại phương Đông.

Lời giải câu 1 Trang 13 SGK Lịch sử lớp 6:

Các quốc gia cổ đại phương Đông là: Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ và Trung Quốc. Đây là những quốc gia xuất hiện sớm nhất trong lịch sử loài người.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status