Giải bài 1 Trang 13 SGK Lịch sử lớp 5

Giải bài 1 Trang 13 SGK Lịch sử lớp 5, phần bài tập Bài 5: Phan Bội Châu và phong trào Đông Du.

Đề bài 1 Trang 13 SGK Lịch sử 5:

Em hãy kể lại phong trào Đông du?

Lời giải câu 1 Trang 13 SGK Lịch sử lớp 5:

– Phan Bội Châu lớn lên khi đất nước đã bị thực dân Pháp đô hộ. Ông day dứt lo tìm con đường giải phóng dân tộc.

– Cùng với những người chung chí hướng, ông lập Hội Duy tân (1904).

– Năm 1905, Phan Bội Châu tới Nhật Bản và được một số người Nhật hứa giúp đỡ. Phan Bội Châu về nước, vận động thanh niên sang Nhật học.

– Ông ra sức tuyên truyền, cổ động cho phong trào Đông du. Vì vậy, tiền của nhân dân trong nước ủng hộ ngày càng nhiều và hàng trăm thanh niên nô nức sang Nhật học. Ai cũng mong mau chóng học xong để trở về cứu nước.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status