Giải bài 1 Trang 125 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 1 Trang 125 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 37: Tảo.

Đề bài 1 Trang 125 SGK Sinh học 6:

Nêu đặc điểm cấu tạo của tảo xoắn và rong mơ. Giữa chúng có đặc điểm gì khác và giống nhau?

Lời giải câu 1 Trang 125 SGK Sinh học lớp 6

a) Đặc điểm cấu tạo của tảo xoắn và rong mơ.

– Tảo xoắn: màu lục; hình sợi mảnh; cơ thể đa bào; mỗi tế bào cấu tạo gồm vách tế bào, nhân tế bào và thể màu.

– Rong mơ: màu nâu do có cả chất diệp lục và chất phụ màu nâu; dạng cành cây; cơ thể đa bào.

b) Điếm giống và khác nhau giữa tảo xoẳn và rong mơ

* Những điểm giống nhau:

– Có cấu tạo đa bào

– Có chứa chất diệp lục

– Sinh sản theo hình thức vô tính và hữu tính.

* Những điếm khác nhau:

Tảo xoắn Rong mơ
– Có màu lục

– Có dạng sợi mảnh

– Sinh sản hữu tính bằng cách kết hợp hai tế bào gần nhau thành hợp tử

– Sinh sống ở mương rãnh, ruộng lúa nước,… (nước ngọt)

– Có màu nâu

– Có dạng cành cây

– Sinh sản hữu tính bằng cách kết hợp tinh trùng và trứng để tạo thành hợp tử.

– Sống chủ yếu ở vùng ven biển nhiệt đới (nước mặn)

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status