Giải bài 1 Trang 12 SGK Toán lớp 3

Giải bài 1 Trang 12 SGK Toán lớp 3, phần bài tập Ôn tập về giải toán.

Đề bài 1 Trang 12 SGK Toán lớp 3:

Đội Một trồng được 230 cây, đội Hai trồng nhiều hơn đội Một 90 cây. Hỏi đội Hai trồng được bao nhiêu cây?

Lời giải câu 1 Trang 12 SGK Toán lớp 3:

Số cây đội Hai trồng được là: 230 + 90 = 320 (cây).

Đáp số: 320 cây.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status