Giải bài 1 Trang 12 SGK Lịch sử lớp 5

Giải bài 1 Trang 12 SGK Lịch sử lớp 5, phần bài tập Bài 4: Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.

Đề bài 1 Trang 12 SGK Lịch sử 5:

Từ cuối thế kỉ XIX, ở Việt Nam xuất hiện những ngành kinh tế mới nào?

Lời giải câu 1 Trang 12 SGK Lịch sử lớp 5:

Từ cuối thế kỉ XIX, ở Việt Nam xuất hiện những ngành kinh tế mới là: Công nghiệp và giao thông vận tải.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status