Giải bài 1 Trang 119 SGK Toán Hình học lớp 11

Giải bài 1 Trang 119 SGK toán Hình học lớp 11, phần bài tập Bài 5: Khoảng cách.

Đề bài 1 Trang 119 SGK Toán Hình học lớp 11:

Trong các mệnh đề sau đây mệnh đề nào là đúng?

a) Đường thẳng Δ là đường vuông góc chung của hai đường thẳng a và b nếu Δ ⊥a và Δ ⊥b.

b) Gọi (P) là mặt phẳng song song với cả hai đường thẳng a và b chéo nhau thì đường vuông góc chung của a và b luôn luôn vuông góc với (P).

c) Gọi Δ là đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau a và b thì Δ là giao tuyến của hai mặt phẳng (a, Δ) và (b, Δ).

d) Cho hai đường thẳng chéo nhau a và b. Đường thẳng nào đi qua một điểm M trên a đồng thời cắt b tại N và vuông góc với b thì đó là đường vuông góc chung của a và b.

e) Đường vuông góc chung Δ của hai đường thẳng chéo nhau a và b nằm trong mặt phẳng chứa đường này và vuông góc với đường kia.

Lời giải câu 1 Trang 119 SGK Toán Hình học lớp 11:

Giai bai 1 Trang 119 SGK Toan Hinh hoc lop 11 - Loi giai

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status