Giải bài 1 Trang 113 SGK Toán Hình học lớp 11

Giải bài 1 Trang 113 SGK toán Hình học lớp 11, phần bài tập Bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc.

Đề bài 1 Trang 113 SGK Toán Hình học lớp 11:

Cho ba mặt phẳng (α), (β), (γ), những mệnh đề nào sau đây đúng?

a) Nếu (α) ⊥ (β) và (α) // (γ) thì (β) ⊥ (γ).

b) Nếu (α) ⊥ (β) và (α) ⊥ (γ) thì (β) // (γ).

Lời giải câu 1 Trang 104 SGK Toán Hình học lớp 11:

a) Đúng, vì nếu gọi m là đường thẳng vuông góc với β và n là đường thẳng vuông góc với hai mặt phẳng song song α, γ thì góc (m, n) = (β, α) = (β, γ), mà β ⊥ α nên β ⊥ γ.

b) Sai, vì hai mặt phẳng (β), (γ) cùng vuông góc với mp(α) có thể song song hoặc cắt nhau.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status