Giải bài 1 Trang 112 SGK Sinh học lớp 10

Giải bài 1 Trang 112 SGK Sinh học lớp 10, phần bài tập Bài 28: Thực hành: Quan sát một số vi sinh vật.

Đề bài 1 Trang 112 SGK Sinh học 10:

Qua thực nghiệm em thấy dễ phát hiện vi sinh vật nhân thực hay vi sinh vật nhân sơ? Vì sao?

Lời giải câu 1 Trang 112  SGK Sinh học lớp 10:

Qua thực nghiệm sẽ thấy vi sinh vật nhân thực (nấm men) dễ quan sát hơn vi sinh vật nhân sơ do vi sinh vật nhân thực có kích thước khoảng 7-10 µm lớn hơn rất nhiều lần kích thước vi sinh vật nhân sơ (1-2µm).

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status