Giải bài 1 Trang 104 SGK Toán Hình học lớp 11

Giải bài 1 Trang 104 SGK toán Hình học lớp 11, phần bài tập Bài 3: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.

Đề bài 1 Trang 104 SGK Toán Hình học lớp 11:

Cho mặt phẳng (α) và hai đường thẳng a, b. Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

a) Nếu a // (α), b ⊥(α) thì a ⊥b.

b) Nếu a // (α), b ⊥a thì b ⊥(α).

c) Nếu a // (α), b // (α) thì b // a.

d) Nếu a ⊥(α), b ⊥a thì b ⊥(α).

Lời giải câu 1 Trang 104 SGK Toán Hình học lớp 11:

a) Đúng

b) Sai

c) Sai

d) Sai

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status