Giải bài 1 Trang 10 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 1 Trang 10 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN.

Đề bài 1 Trang 10 SGK Sinh học 12:

Gen là gì? Cho ví dụ minh họa.

Lời giải câu 1 Trang 10 SGK Sinh học lớp 12:

– Gen là một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hóa một chuỗi polipeptit hay một phân tử ARN.

– Ví dụ, gen hemoglobin anpha (Hb α) là gen mã hóa chuỗi polipeptit α góp phần tạo nên phân tử Hb trong tế bào hồng cầu; gen tARN mã hóa phân tử ARN vận chuyển…

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status