Giải bài 1 Trắc nghiệm Trang 78 SGK Toán Hình học lớp 11

Giải bài 1 Trang 78 SGK toán Hình học lớp 11, phần bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương II – Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song.

Đề bài 1 Trang 78 SGK Toán Hình học lớp 11:

Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau đây:

(A) Nếu hai mặt phẳng có một điểm chung thì chúng còn có vô số điểm chung khác nữa;

(B) Nếu hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với mặt phẳng thứ 3 thì chúng song song với nhau;

(C) Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau;

(D) Nếu một đường thẳng cắt một trong hai mặt phẳng song song với nhau thì chúng sẽ cắt mặt phẳng còn lại.

Lời giải câu 1 Trang 78 SGK Toán Hình học lớp 11:

Chọn C. 2 đường thẳng có thể trùng hoặc cắt nhau, chéo nhau.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status