Dựa vào kết quả bài làm, tự nhận xét về bài làm của em và rút kinh nghiệm theo các yêu cầu sau?

Câu hỏi 1 (Trang 34 SGK Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2) – Dựa vào kết quả bài làm và hướng dẫn của cô giáo (thầy giáo), tự nhận xét về bài làm của em và rút kinh nghiệm theo các yêu cầu sau? Phần soạn bài Tập làm văn: Trả bài văn tả người trang 34 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

– Viết đúng thể loại văn miêu tả (tả người).

– Bố cục (mở bài, thân bài, kết bài) rõ ràng, trình tự miêu tả hợp lý.

– Diễn đạt (dùng từ, cặp câu, chuyển ý, chuyển đoạn, …) trôi chảy, sáng rõ; câu văn có hình ảnh, có cảm xúc; viết đúng chính tả, trình bày sạch sẽ.

Trả lời:

a) Đọc lại bài làm:

– Đọc lời nhận xét của cô giáo (thầy giáo) trong bài.

– Đọc những chỗ mắc lỗi, tìm hiểu nguyên nhân mắc lỗi.

– Tự đánh giá bài làm của em. Gợi ý:

+ Bài làm của em đã có mở bài, kết bài chưa? Em đã mở bài, kết bài theo kiểu nào?

+ Em dùng từ, diễn đạt, đặt câu, miêu tả, viết chính tả đúng chưa?

+ Các chi tiết trong bài của em đã chính xác chưa?

+ Bài làm của em đã có hình ảnh so sánh chưa? Cách so sánh của em có gì hay?

b) Chữa lỗi trong bài làm:

– Chữa lại các từ, câu sai.

– Chữa lại những chi tiết chưa chính xác.

– Viết thêm những nội dung còn thiếu.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

 

DMCA.com Protection Status