Đọc 2 khổ thơ và trả lời câu hỏi ?

Câu hỏi 1: (Trang 9 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Đọc 2 khổ thơ và trả lời câu hỏi ? phần soạn bài luyện từ và câu: Nhân hóa. Cách đặt và trả lời câu hỏi Khi nào? trang 9 SGK tiếng việt tập 2.

Đọc 2 khổ thơ sau và trả lời câu hỏi:

Mặt trời gác núi
Bóng tối lan dần
Anh Đóm chuyên cần
Lên đèn đi gác.

Theo làn gió mát
Đóm đi rất êm
Đi suốt một đêm
Lo cho người ngủ.

a) Con Đom Đóm được gọi bằng gì ?
b) Tính nết và hoạt động của anh Đom Đóm được miêu tả bằng các từ ngữ nào ?

Trả lời:

a) Con Đom Đóm được gọi bằng anh.
b) Đó là các từ ngữ: chuyên cần, lên đèn, đi gác, đi rất êm, đi suốt đêm, lo cho người ngủ.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status