Đám cháy xảy ra vào lúc nào?

Câu hỏi 1 (Trang 31 SGK Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2) – Đám cháy xảy ra vào lúc nào? Phần soạn bài Tập đọc: Tiếng rao đêm trang 31 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Trả lời:

Đám cháy xảy ra vào lúc nửa đêm.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status