Cuối các câu trên có dấu gì?

Câu hỏi 2 (Trang 120 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Cuối các câu trên có dấu gì? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Câu cảm trang 120 – 121 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

Trả lời:

Cuối câu có dấu chấm than.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status