Cuộc họp để ra cách gì để giúp bạn Hoàng?

Câu hỏi 2: (Trang 45 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Cuộc họp để ra cách gì để giúp bạn Hoàng? Phần soạn bài tập đọc: Cuộc họp của chữ viết trang 45 SGK tiếng việt tập 1.

Cuộc họp để ra cách gì để giúp bạn Hoàng?

Trả lời:

Cuộc họp đề ra một cách để giúp bạn Hoàng: mỗi khi Hoàng định chấm câu thì anh Dấu Chấm phải nhắc bạn ấy đọc lại câu văn một lần nữa để chấm cho đúng chỗ.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status