Chọn quan hệ từ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống. Giải thích vì sao em chọn quan hệ từ ấy?

Câu hỏi 3 – Luyện tập (Trang 33 SGK Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2) – Chọn quan hệ từ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống. Giải thích vì sao em chọn quan hệ từ ấy? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ (Tuần 21) trang 33 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

a) … thời tiết thuận nên lúa tốt.

b) … thời tiết không thuận nên lúa xấu.

(tại, nhờ)

Trả lời:

a) /Nhờ/ thời tiết thuận/ nên/ lúa tốt.

b) /Do/ thời tiết không thuận/ nên/ lúa xấu.

*Giải thích: Sử dụng cặp quan hệ từ như trên, câu ghép chỉ nguyên nhân và kết quả đạt được sự thông báo cụ thể về nội dung. Đó là hai cặp quan hệ từ: Nhờ… nên…; Tại… nên… nêu rõ nguyên nhân của thời tiết (thuận, không thuận) và kết quả (lúa tốt, lúa xấu).

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status