Câu chuyện trên gợi cho em suy nghĩ gì về trách nhiệm công dân của mỗi người trong cuộc sống?

Câu hỏi 4 (Trang 31 SGK Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2) – Câu chuyện trên gợi cho em suy nghĩ gì về trách nhiệm công dân của mỗi người trong cuộc sống? Phần soạn bài Tập đọc: Tiếng rao đêm trang 31 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Trả lời:

– Bằng khả năng của mình hãy luôn giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn. Luôn chia sẻ, gánh vác khó khăn trong cuộc sống với tất cả mọi người, với đồng bào ruột thịt của mình.

– Không so đo tính toán thiệt hơn quyền lợi với người mình vừa giúp đỡ. Sống hòa thuận, đoàn kết như anh em một nhà với mọi người xung quanh.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status