Cách nối và cách sắp xếp các vế câu trong hai câu ghép sau đây có gì khác nhau?

Câu hỏi 1 (Trang 32 SGK Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2) – Cách nối và cách sắp xếp các vế câu trong hai câu ghép sau đây có gì khác nhau? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ (Tuần 21) trang 32 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

a) Vì con khỉ này rất nghịch nên các anh bảo vệ thường phải cột dây.

ĐOÀN GIỎI

b) Thầy phải kinh ngạc vì chú học đến đâu hiểu ngay đến đó và có trí nhớ lạ thường.

TRINH ĐƯỜNG

Trả lời:

a) Vì con khỉ này rất nghịch / nên các anh bảo vệ thường phải cột dây.

– 2 vế câu được nối với nhau bằng cặp quan hệ từ vì… nên thể hiện quan hệ nguyên nhân – kết quả.

– Vế 1 chỉ nguyên nhân – vế 2 chỉ kết quả.

b) Thầy phải kinh ngạc / vì chú học đến đâu hiểu ngay đến đó và có trí nhớ lạ thường.

– 2 vế câu được nối với nhau chỉ bằng một quan hệ từ vì, thể hiện quan hệ nguyên nhân – kết quả.

– Vế 1 chỉ kết quả – Vế 2 chỉ nguyên nhân.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status