Soạn bài – Tập đọc: Đất quý, đất yêu

Soạn bài tập đọc: Đất quý, đất yêu trang 84, 85 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1, để học tốt hơn bài tập đọc: Đất quý, đất yêu, sau đây là danh sách gợi ý trả lời câu hỏi bài tập đọc: Đất quý, đất yêu.

Đất quý, đất yêu

1. Ngày xưa, có hai người khách du lịch đến nước Ê-ti-ô-pi-a. Họ đi khắp đất nước thăm đường sá, núi đồi, sông ngòi. Vua nước Ê-ti-ô-pi-a mời họ vào cung điện, mở tiệc chiêu đãi và tặng họ nhiều vật quý. Sau đó, vua sai một viên quan đưa khách xuống tàu.

2. Lúc hai người khách định bước xuống tàu, viên quan bảo khách dừng lại, cởi giày ra. Ông sai người cạo sạch đất ở đế giày của khách rồi mới để họ xuống tàu trở về nước. Hai người khách rất ngạc nhiên, hỏi:
– Tại sao các ông phải làm như vậy ?
Viên quan trả lời:
– Đây là mảnh đất yêu quý của chúng tôi. Chúng tôi sinh ra ở đây, chết cũng ở đây. Trên mảnh đất này, chúng tôi trồng trọt. chăn nuôi. Đất Ê-ti-ô-pi-a là cha, là mẹ, là anh em ruột thịt của chúng tôi. Chúng tôi đã tiếp các ông như những khách quý. Nhà vua đã tặng các ông nhiều sản vật hiếm. Song đất Ê-ti-ô-pi-a đối với chúng tôi là thiêng liêng, cao quý nhất. Chúng tôi không bao giờ để các ông mang đi, dù chỉ là một hạt cát nhỏ.

3. Nghe những lời nói chân tình của viên quan, hai người khách càng thêm khâm phục tấm lòng yêu quý mảnh đất quê hương của người Ê-ti-ô-pi-a.

TRUYỆN DÂN GIAN Ê-TI-Ô-PI-A

Chú thích:

Ê-ti-ô-pi-a: một nước ở phía đông bắc châu Phi.
Cung điện: nơi ở của vua.
Khâm phục: đánh giá cao và rất kính trọng.

Gợi ý trả lời câu hỏi soạn bài tập đọc: Đất quý, đất yêu

Giải câu hỏi 1 (Trang 85 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1)

Hai người khách được vua Ê-ti-ô-pi-a đón tiếp như thế nào?

Trả lời:

Hai người khách được vua Ê-ti-ô-pi-a đón tiếp rất nồng hậu: vua mời họ vào cung điện, mở tiệc chiêu đãi, tặng nhiều vật quý.

Giải câu hỏi 2 (Trang 85 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1)

Khi khách sắp xuống tàu, có điều bất ngờ gì xảy ra ?

Trả lời:

Khi khách sắp xuống tàu, có điều bất ngờ bỗng xảy ra : đó là viên quan bảo họ dừng lại, cởi giày ra và sai người cạo sạch đất bám vào đế giày của khách rồi mới để họ xuống tàu về nước.

Giải câu hỏi 3 (Trang 85 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1)

Vì sao người Ê-ti-ô-pi-a không để khách mang đi, dù chỉ là một hạt cát nhỏ ?

Trả lời:

Người Ê-ti-ô-pi-a không để khách mang đi, dù chỉ là một hạt cát nhỏ vì họ rất yêu quý đất đai của mình. Đối với họ đất đai của Tổ quốc, là anh em ruột thịt, đất đã nuôi sống họ, đất là thiêng liêng cao quý.

Giải câu hỏi 4 (Trang 85 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1)

Theo em, phong tục trên nói lên tình cảm của Ê-ti-ô-pi-a đối với quê hương như thế nào ?

Trả lời:

Phong tục trên nói lên tình cảm của Ê-ti-ô-pi-a đối với Tổ quốc là hết sức đằm thắm, mặn nồng, thiết tha, sáu sắc. Họ coi đất đai của Tổ quốc là thứ tài sản quý giá nhất.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status