Soạn bài ôn tập cuối học kì II – Tiết 3 tuần 35

Soạn bài ôn tập cuối học kì II – Tiết 3 tuần 35 trang 163 – 164 SGK tiếng việt lớp 5 tập 2. Để học tốt hơn danh sách các bài tập trong bài ôn tập cuối học kì II – Tiết 3 tuần 35, sau đây là hướng dẫn soạn bài đầy đủ, ngắn gọn và chi tiết nhất.

Hướng dẫn soạn bài – Ôn tập cuối học kì II – Tiết 3 tuần 35

Giải câu 1 (Trang 163 SGK tiếng việt 5 tập 2)

Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

Trả lời:

Học sinh hãy ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

Giải câu 2 (Trang 163 SGK tiếng việt 5 tập 2)

Dựa vào các số liệu dưới đây, em hãy lập bảng thống kê về tình hình phát triển giáo dục tiểu học của nước ta từ năm học 2000 – 2001 đến năm học 2004 – 2005:

a) Năm học 2000 – 2001

– Số trường: 13 859
– Số học sinh: 9 741 100
– Số giáo viên: 355 900
– Tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số: 15,2%

b) Năm học 2001 – 2002

– Số trường: 13 903
– Số học sinh: 9 315 300
– Số giáo viên: 359 900
– Tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số: 15,8%

c) Năm học 2002 – 2003

– Số trường: 14 163
– Số học sinh: 8 815 700
– Số giáo viên: 363 100
– Tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số: 16,7%

d) Năm học 2003 – 2004

– Số trường: 14 346
– Số học sinh: 8 346 000
– Số giáo viên: 366 200
– Tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số: 17,7%

e) Năm học 2004 – 2005

– Số trường: 14 518
– Số học sinh: 7 744 800
– Số giáo viên: 362 400
– Tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số: 19,1%

Theo NIÊN GIÁM THỐNG KÊ 2004

Trả lời:

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TIỂU HỌC VIỆT NAM

(Từ NĂM HỌC 2000 – 2001 ĐẾN 2004 – 2005)

1) Năm học 2) Số trường 3) Số học sinh

4) Số giáo viên

5) Tỉ lệ HS dân tộc thiểu số

2000 – 2001 13 859 9 741 100

355 900

15,2%

2001 – 2002 13 903 9 315 300

359 900

15,8%

2002 – 2003 14 163 8 815 700

363 100

16,7%

2003 – 2004 14 346 8 346 000

366 200

17,7%

2004 – 2005 14 518 7 744 800

362 400

19,1%

Giải câu 3 (Trang 164 SGK tiếng việt 5 tập 2)

Qua bảng thống kê trên, em rút ra những nhận xét gì? Chọn ý trả lời đúng:

a) Số trường hằng năm tăng hay giảm?

– Tăng
– Giảm
– Lúc tăng lúc giảm

b) Số học sinh hằng năm tăng hay giảm?

– Tăng
– Giảm
– Lúc tăng lúc giảm

c) Số giáo viên hằng năm tăng hay giảm?

– Tăng
– Giảm
– Lúc tăng lúc giảm

d) Tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số hằng năm tăng hay giảm?

– Tăng
– Giảm
– Lúc tăng lúc giảm

Trả lời:

Chọn ý trả lời đúng

a) Tăng

b) Giảm

c) Lúc tăng lúc giảm

d) Tăng

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status