Soạn bài – Luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm

Soạn bài luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm trang 79, 80 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1, để học tốt hơn bài luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm, sau đây là danh sách gợi ý trả lời câu hỏi bài luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm.

Gợi ý trả lời câu hỏi soạn bài luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm

Giải câu hỏi 1 (Trang 80 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1)

Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi:

Đã có ai lắng nghe
Tiếng mưa trong rừng cọ
Như tiếng thác đội về
Như ào ào trận gió.

a) Tiếng mưa trong rừng cọ được so sánh với những âm thanh nào ?
b) Qua sự so sánh trên, em hình dung tiếng mưa trong rừng cọ ra sao ?

Trả lời:

a) Tiếng mưa trong rừng cọ được so sánh với tiếng thác nước dội về, với tiếng ào ào của gió thổi.
b) Qua các hình ảnh so sánh trên, em hình dung tiếng mưa trong rừng cọ nghe rất lớn, rất vang động.

Giải câu hỏi 2 (Trang 80 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1)

Hãy chỉ ra sự so sánh về âm thanh trong mỗi đoạn thơ, văn sau:

a) Côn Sơn nước chảy rì rầm
Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai

b) Tiếng suối trong như tiếng hát xa
Trăng lồng cổ thụ, bóng lồng hoa

c) Mỗi lúc, tôi càng nghe rõ tiếng chim kêu náo động như tiếng xóc những rổ tiền đồng. Chim đậu chen nhau trắng xóa trên những đầu cây mắm, cây chà là, cây vẹt rụng trụi gần hết lá.

Trả lời:

Các hình ảnh so sánh trong ba đoạn thơ, văn trên :

a) Tiếng suối chảy rì rầm được so sánh với tiếng đàn cầm.
b) Tiếng suối được so sánh với tiếng hát xa.
c) Tiếng chim kêu được so sánh với tiếng xóc những rổ tiền đồng.

Giải câu hỏi 3 (Trang 80 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1)

Ngắt đoạn dưới đây thành 5 câu và chép chúng lại đúng chính tả ?

Trên nương, mỗi người một việc người lớn thì đánh trâu ra cày các bà mẹ cúi lom khom tra ngô các cụ già nhặt cỏ, đốt lá mấy chú bé đi bắc bếp thổi cơm.

Trả lời:

Trên nương, mỗi người một việc. Người lớn thì đánh trâu ra cày. Các bà mẹ cúi lom khom tra ngô. Các cụ già nhặt cỏ, đốt lá. Mấy chú bé đi bắc bếp thổi cơm.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status