Soạn bài – Luyện từ và câu: Ôn về từ chỉ sự vật. So sánh

Soạn bài luyện từ và câu: Ôn về từ chỉ sự vật. So sánh trang 8 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1, để học tốt hơn bài luyện từ và câu: ôn về từ chỉ sự vật. So sánh, sau đây là danh sách gợi ý trả lời câu hỏi bài tập luyện từ và câu: ôn về từ chỉ sự vật. So sánh.

Gợi ý trả lời câu hỏi soạn bài luyện từ và câu: Ôn về từ chỉ sự vật. So sánh

Câu hỏi 1 (Trang 8 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1)

Tìm các từ chỉ sự vật trong khổ thơ sau

Tay em đánh răng
Răng trắng hoa nhài
Tay em chải tóc
Tóc ngời ánh mai
Các từ chỉ sự vật

Trả lời:

Các từ chỉ sự vật là: tay em, răng, hoa nhài, tóc, ánh mai.

Câu hỏi 2 (Trang 8 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1)

Tìm những sự vật được so sánh với nhau trong các câu dưới đây:

a) Hai bàn tay em

Như hoa đầu cành.

b) Mặt biển sáng trong như tấm thảm khổng lồ bằng ngọc thạch.

c) Cánh diều như dấu “á”

Ai vừa tung lên trời.

d) Ơ, cái dấu hỏi

Trông ngộ ngộ ghê
Như vành tai nhỏ
Hỏi rồi lắng nghe

Trả lời:

Những sự vật được so sánh với nhau:

Hai bàn tay em được so sánh với hoa đầu cành.

Mặt biển được so sánh với tấm thảm khổng lồ bằng ngọc thạch.

Cánh diều được so sánh với dấu “á”.

Dấu hỏi được so sánh như vành tai nhỏ.

Câu hỏi 3 (Trang 8 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1)

Trong các hình ảnh so sánh trên em thích hình ảnh nào? Vì sao?

Trả lời:

Có thể chọn hình ảnh: dấu hỏi giống như một vành tai nhỏ vì đó là nhận xét đúng. Cái dấu hỏi cũng tròn và cong như một vành tai người.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status