Soạn bài – Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu ?

Soạn bài Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu ? trang 27 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2, để học tốt hơn bài Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu ?, sau đây là danh sách gợi ý trả lời câu hỏi bài Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu ?.

Gợi ý trả lời câu hỏi soạn bài Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu ?.

Câu 1 (trang 27 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2)

Đọc bài thơ sau

Ông trời bật lửa

Chị Mây vừa kéo đến
Trăng sao trốn cả rồi
Đất nóng lòng chờ đợi
Xuống đi nào mưa ơi!

Mưa! Mưa xuống thật rồi
Đất hả hê uống nước
Ông Sấm vỗ tay cười
Làm bé bỗng tỉnh giấc

Chớp bỗng lòe chói mắt
Soi sáng khắp ruộng vườn
– Ơ! Ông trời bật lửa
Xem lửa vừa trổ bông

Đỗ Xuân Thanh

Câu 2 (trang 27 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2)

Những sự vật nào được nhân hoá ? Nhân hoá bằng cách nào ?

Trả lời:

Trong bài thơ trên có nhiều sự vật được nhân hoá :

Mây được gọi bằng chị, sấm được gọi bằng ông, trời cũng được gọi bằng ông.

Các sự vật cũng có hành động, ý nghĩa như người : trăng sao biết trốn, đất nóng lòng chờ đợi, đất hả hê uống nước, ông sấm vỗ tay cười, ông trời bật lửa xem lúa trổ bông.

Tác giả coi mưa như một người bạn thân thiết đã từ lâu đi vắng, nay nóng lòng muốn gặp lại nên đã gọi rất thân mật Xuống đi nào, mưa ơi !

Câu 3 (trang 27 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2)

Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi ở đâu ? và gạch dưới bộ phận đó.

Trả lời:

a) Trần Quốc Khái quê ở huvện Thường Tín, tỉnh Hà Tây.

b) Ông học được nghề thêu ở Trung Quốc trong một lần đi sứ.

c) Để tưởng nhớ công lao của Trần Quốc Khái, nhân dân lập đền thờ ở quê hương ông.

Câu 4 (trang 27 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2)

Đọc lại bài tập Ở LẠI VỚI CHIẾN KHU và trả lời :

a) Câu chuyện kể trong bài diễn ra khi nào và ở đâu ?

b) Trên chiến khu, các chiến sĩ nhỏ tuổi sống ở đâu ?

c) Vì lo cho các chiến sĩ nhỏ tuổi, trung đoàn trưởng khuyên họ về đâu ?

Trả lời:

a) Câu chuyện kể trong bài diễn ra trong thời kì kháng chiến chống Pháp ở tại chiến khu Bình-Trị-Thiên.

b) Trên chiến khu, các chiến sĩ nhỏ tuổi sống ở trong cái lán.

c) Vì lo cho các chiến sĩ nhỏ sẽ gặp nhiều khó khăn tại chiến khu, trung đoàn trưởng khuyên họ trở về với gia đình.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status