Soạn bài – Luyện từ và câu: Luyện tập về câu kể Ai là gì?

Soạn bài Luyện từ và câu: Luyện tập về câu kể Ai là gì? trang 78 – 79 SGK tiếng việt lớp 4 tập 2. Để học tốt hơn danh sách các bài tập trong bài Luyện từ và câu: Luyện tập về câu kể Ai là gì?, sau đây là hướng dẫn soạn bài đầy đủ, ngắn gọn và chi tiết nhất.

Hướng dẫn soạn bài – Luyện từ và câu: Luyện tập về câu kể Ai là gì?

Giải câu 1 (Trang 78 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Tìm câu kể Ai là gì? và nêu tác dụng của mỗi câu (dùng để giới thiệu hay nhận định về sự vật):

a) Nguyễn Tri Phương là người Thừa Thiên. Hoàng Diệu quê ở Quảng Nam. Cả hai ông đều không phải là người Hà Nội. Nhưng các ông đã anh dũng hi sinh bảo vệ thành Hà Nội trong hai cuộc chiến đấu giữ thành năm 1873 và 1882. Ở trung tâm Hà Nội ngày nay có hai đường phố đẹp mang tên hai ông.

b) Ông Năm là dân ngụ cư của làng này. Hồi ông mới ra chòi vịt, ông trầm lặng như một chiếc bóng.

Theo LÊ THẾ NGỮ

c) Tàu nào có hàng cần bốc lên là cần trục vươn tới. Cần trục là cánh tay kì diệu của các chú công nhân.

Theo PHONG THU

Trả lời:

a) Các câu kể Ai là gì? trong đoạn văn là:

– Nguyễn Tri Phương là người Thừa Thiên.

Câu này có tác dụng giới thiệu quê quán của nhân vật.

– Cả hai ông đều không phải là người Hà Nội.

Câu này có tác dụng giới thiệu nhân vật.

b) – Ông Năm là dân ngụ cư của làng này.

Câu này có tác dụng giới thiệu nhân vật.

c) – Cần trục là cánh tay kì diệu của các chú công nhân.

Câu này có tác dụng nhận định về sự vật.

Giải câu 2 (Trang 79 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong mỗi câu Ai là gì? Em vừa tìm được?

Trả lời:

Các câu trên có chủ ngữ, vị ngữ như sau:

+ Chủ ngữ: Nguyễn Tri Phương , Cả hai ông, Ông Năm, Cần trục.

+ Vị ngữ: là người Thừa Thiên; đều không phải là người Hà Nội, là dân ngụ cư của làng này, là cánh tay kì diệu của các chú công nhân.

Giải câu 3 (Trang 79 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Có lần, em cùng một số bạn trong lớp đến thăm bạn Hà bị ốm. Em giới thiệu với bố mẹ bạn Hà từng người trong nhóm. Hãy viết một đoạn văn ngắn kể lại chuyện đó, trong đoạn văn có sử dụng câu kể Ai là gì?

Trả lời:

Thưa hai bác, cháu xin giới thiệu từng người để hai bác biết rõ tên. Bạn này là Nam, lớp trưởng của chúng cháu. Bạn này là Tú, tổ trưởng của chúng cháu. Bạn này là Hoa, tổ phó của chúng cháu. Hôm nay chúng cháu thay mặt các bạn trong lớp đến thăm Hà và mong cho Hà sớm khỏi bệnh để lại đến trường học tập cùng chúng cháu.

Tham khảo thêm cách soạn khác bài Luyện từ và câu: Luyện tập về câu kể Ai là gì?

Câu 1. Tìm câu kể Ai là gì? và nêu tác dụng của mỗi câu (dùng để giới thiệu hay nhận định về sự vật):

a) Nguyễn Tri Phương là người Thừa Thiên. Hoàng Diệu quê ở Quảng Nam. Cả hai ông đều không phải là người Hà Nội. Nhưng các ông đã anh dũng hi sinh bảo vệ thành Hà Nội trong hai cuộc chiến đấu giữ thành năm 1873 và 1882. Ở trung tâm Hà Nội ngày nay có hai đường phố đẹp mang tên hai ông.

b) Ông Năm là dân ngụ cư của làng này. Hồi ông mới ra chòi vịt, ông trầm lặng như một chiếc bóng.

c) Tàu nào có hàng cần bốc lên là cần trục vươn tới. Cần trục là cánh tay kì diệu của các chú công nhân.

Trả lời:

a) Nguyễn Tri Phương là người Thừa Thiên.

– Tác dụng: Dùng để giới thiệu.

Cả hai ông đều không phải là người Hà Nội.

– Tác dụng: Dùng để nêu nhận định.

b) Ồng Năm là dân ngụ cư của làng này.

– Tác dụng: Dùng để giới thiệu.

c) Cần trục là cánh tay kì diệu của các chú công nhân.

– Tác dụng: Dùng để nêu nhận định.

Câu 2. Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong mỗi câu Ai là gì? Em vừa tìm được?

Trả lời:

Các câu trên có chủ ngữ, vị ngữ như sau:

+ Chủ ngữ:

– Nguyễn Tri Phương

– Cả hai ông

– Ông Năm Cần trục.

– Cần trục

+ Vị ngữ:

– là người Thừa Thiên;

– đều không phải là người Hà Nội,

– là dân ngụ cư của làng này,

– là cánh tay kì diệu của các chú công nhân.

Câu 3. Có lần, em cùng một số bạn trong lớp đến thăm bạn Hà bị ốm. Em giới thiệu với bố mẹ bạn Hà từng người trong nhóm. Hãy viết một đoạn văn ngắn kể lại chuyện đó, trong đoạn văn có sử dụng câu kể Ai là gì?

Trả lời:

Sau khi ăn cơm tối xong, em cùng với một số bạn trong nhóm đến thăm Hà – Hà bị bệnh hai ngày nay không đi học được. Chúng tôi vừa mới đến ngõ thì gặp bác gái. – Chúng cháu chào bác ạ! Nghe tin Hà bị ốm, chúng cháu đến thăm Hà. – Ồ, quý hóa quá! Các cháu vào đi. – Mẹ Hà vừa mời chúng tôi vào nhà vừa nói. Ba chúng tôi theo bác gái vào nhà. Mẹ Hà đánh thức Hà dậy. Thấy chúng tôi, Hà rất mừng. Chúng tôi ngồi xuống cạnh Hà hỏi thăm bệnh tình của bạn. Tôi quay lại thưa với mẹ Hà: – Cháu xin giới thiệu với bác các bạn trong nhóm để bác biết. Cháu là Thanh con mẹ Phương. Bạn mặc áo hoa ngồi cạnh Hà là Thúy con bác Khánh xóm dưới. Còn đây là Phượng con bác Đạt gần nhà cháu. Bốn đứa chúng cháu cùng trong một tổ.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status