Soạn bài – Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

Soạn bài Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động trang 57 – 58 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2, Để học tốt hơn danh sách các bài tập trong bài Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động sau đây là hướng dẫn soạn bài đầy đủ và chi tiết nhất.

Hướng dẫn soạn bài – Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

I. Câu chủ động và câu bị động

Giải câu 1 – Câu chủ động và câu bị động (Trang 57 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Xác định chủ ngữ của mỗi câu sau:

a) Mọi người yêu mến em.

b) Em được mọi người yêu mến.

Trả lời:

a) Chủ ngữ là Mọi người là chủ thể của hành động yêu mến

b) Chủ ngữ là Em là đối tượng của hành động yêu mến

Giải câu 2 – Câu chủ động và câu bị động (Trang 57 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Ý nghĩa của chủ ngữ trong các câu trên khác nhau như thế nào?

Trả lời:

Câu (1) là câu chủ động, câu (2) là câu bị động.

II. Mục đích của việc chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

Giải câu 1 – Mục đích của việc chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (Trang 57 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Em sẽ chọn câu (a) hay (b) để điền vào chỗ có dấu ba chấm trong đoạn trích dưới đây:

– Thủy phải xa lớp ta, theo mẹ về quê ngoại.

Một tiếng “ồ” nổi lên kinh ngạc. Cả lớp sững sờ. Em tôi là chi đội trưởng, là “vua toán” của lớp từ mấy năm nay… , tin này chắc làm cho bạn bè xao xuyến.

(Theo Khánh Hoài)

a) Mọi người yêu mến em.

b) Em được mọi người yêu mến.

Trả lời:

Chọn câu b “Em được mọi người yêu mến”

Giải câu 2 – Mục đích của việc chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (Trang 57 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải thích vì sao em chọn cách viết như trên.

Trả lời:

Câu đứng trước câu cần lựa chọn, và cả đoạn văn đều đang nói về Thuỷ (em). Thuỷ (em) trong đoạn này là đối tượng mà hoạt động hướng vào (được nói đến) chứ không phải là chủ thể của hoạt động. Cho nên, điền vào vị trí dấu ba chấm phải là câu bị động “Em được mọi người yêu mến.” thì mới đảm bảo mối liên kết giữa các câu trong mạch chung của đoạn.

III. Luyện tập

Giải câu hỏi – Luyện tập (Trang 58 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Tìm câu bị động trong các đoạn trích dưới đây. Giải thích vì sao tác giả chọn cách viết như vậy.

– Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm.

(Hồ Chí Minh)

– Người đầu tiên chịu ảnh hưởng thơ Pháp rất đậm là Thế Lữ. Những bài thơ có tiếng của Thế Lữ ra đời từ đầu năm 1933 đến 1934. Giữa lúc người thanh niên Việt Nam bấy giờ ngập trong quá khứ đến tận cổ thì Thế Lữ đưa về cho họ cái hương vị phương xa. Tác giả “Mấy vần thơ” liền được tôn làm đương thời đệ nhất thi sĩ.

(Theo Hoài Thanh)

Trả lời:

– Trong hai đoạn văn, câu bị động là:

a) Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm.

b) Người đầu tiên chịu ảnh hưởng của thơ Pháp rất đậm là Thế Lữ.; Tác giả “Mấy vần thơ” liền được tôn làm đương thời đệ nhất thi sĩ.

– Tác giả chọn cách dùng câu bị động như vậy vì:

a) Trong trường hợp này, các câu bị động được lược bỏ thành phần chủ ngữ. Có thể khôi phục: Có khi tinh thần yêu nước được người ta trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi tinh thần yêu nước (được) người ta cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm. Việc lược bỏ chủ ngữ là nhằm tránh lặp thừa. Câu bị động trong đoạn văn này được sử dụng để đảm bảo sự liên kết. Đối tượng nói đến ở đây là tinh thần yêu nước chứ không phải chủ thể của tinh thần yêu nước. Câu đầu đoạn văn thể hiện rõ điều này.

b) Chủ đề của đoạn văn này là nói về Thế Lữ – “Người đầu tiên…” – “Tác giả “Mấy vần thơ”…” chứ không phải nói về thơ Pháp, hay những người tôn vinh ông. Hai câu bị động có chủ ngữ cùng hướng về một đối tượng và cùng thống nhất với chủ đề của đoạn.

Tham khảo thêm cách soạn khác bài Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

I – CÂU CHỦ ĐỘNG VÀ CÂU BỊ ĐỘNG

Câu 1: Xác định chủ ngữ của mỗi câu sau:

a) Mọi người yêu mến em.

b) Em được mọi người yêu mến.

Trả lời:

Xác định chủ ngữ của mỗi câu sau:

a) Mọi người yêu mến em.

CN: Mọi người

VN: yêu mến em.

b) Em được mọi người yêu mến.

CN: Em

VN: được mọi người yêu mến.

Câu 2: Ý nghĩa của chủ ngữ trong các câu trên khác nhau như thế nào?

Trả lời:

Ý nghĩa của chủ ngữ:

– Ở câu a: chủ ngữ – thực hiện hành động muốn hướng đến người khác – câu chủ động.

– Ở câu b: chủ ngữ – được hành động của người khác hướng tới – câu bị động.

II – MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC CHUYỂN Đổi CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG

Câu 1: Em sẽ chọn câu (a) hay (b) để điền vào chỗ có dấu ba chấm trong đoạn trích dưới đây:

– Thủy phải xa lớp ta, theo mẹ về quê ngoại.

Một tiếng “ồ” nổi lên kinh ngạc. Cả lớp sững sờ. Em tôi là chi đội trưởng, là “vua toán” của lớp từ mấy năm nay… , tin này chắc làm cho bạn bè xao xuyến.

(Theo Khánh Hoài)

a) Mọi người yêu mến em.

b) Em được mọi người yêu mến.

Trả lời:

Chọn câu b: Em được mọi người yêu mến.

Câu 2: Giải thích vì sao em chọn cách viết như trên.

Trả lời:

Chọn cách viết trên là vì nó tạo liên kết câu: Em tôi là chi đội trưởng. Em được mọi người yêu mến.

Soạn bài luyện tập Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động trang 58 SGK ngữ văn 7 tập 2

Câu hỏi: Tìm câu bị động trong các đoạn trích dưới đây. Giải thích vì sao tác giả chọn cách viết như vậy.

– Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm.

(Hồ Chí Minh)

– Người đầu tiên chịu ảnh hưởng thơ Pháp rất đậm là Thế Lữ. Những bài thơ có tiếng của Thế Lữ ra đời từ đầu năm 1933 đến 1934. Giữa lúc người thanh niên Việt Nam bấy giờ ngập trong quá khứ đến tận cổ thì Thế Lữ đưa về cho họ cái hương vị phương xa. Tác giả “Mấy vần thơ” liền được tôn làm đương thời đệ nhất thi sĩ.

(Theo Hoài Thanh)

Trả lời:

Các câu bị động là :

a) Có khi được trưng bày trong tủ kính … trong hòm.

b) Tác giả “Mấy vần thơ” liền được tôn làm đương thời đệ nhất thi sĩ.

Tác giả chọn cách viết như vậy vì : Vừa tạo được sự đa dạng trong các kiểu câu lại tạo sợi dây liên kết logic mạch lạc chặt chẽ giữa các câu trong đoạn.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status