Soạn Bài – Chính tả (Nghe-Viết): Nhớ Việt Bắc

Soạn bài Chính tả (Nghe-Viết): Nhớ Việt Bắc trang 119 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1, để học tốt hơn bài Chính tả (Nghe-Viết): Nhớ Việt Bắc, sau đây là danh sách gợi ý trả lời câu hỏi bài Chính tả (Nghe-Viết): Nhớ Việt Bắc.

Gợi ý trả lời câu hỏi soạn bài Chính tả (Nghe-Viết): Nhớ Việt Bắc.

Câu 1 (trang 119 SGK tiếng việt lớp 3)

– Nhắc lại cách viết các dòng thơ lục bát.

– Những chữ nào phải viết hoa ?

Trả lời:

– Nhắc lại cách viết các dòng thơ lục bát.

Câu 6 viết cách lề 2 ô, câu 8 cách lề 1 ô.

– Những chữ nào phải viết hoa ?

Chữ Nhớ ở đầu đề, các chữ đầu dòng thơ và chữ Việt Bắc phải viết hoa.

Câu 2 (trang 119 SGK tiếng việt lớp 3)

Điền vào chỗ trống au hay âu ?

Trả lời:

– Hoa mẫu đơn, mưa mau hạt

– Lá trầu, đàn trâu

– Sáu điểm, quả sấu

Câu 3 (trang 119 SGK tiếng việt lớp 3)

 Điền vào chỗ trống

Trả lời:

a) l hay n ?

– Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ.

– Nhai kĩ no lâu, cày sâu tốt lúa.

b) i hay iê ?

– Chim có tổ, người có tông

– Tn học lễ, hậu học văn

– Kiến tha lâu cũng đầy tổ

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status