Soạn bài – Chính tả nghe – viết: Hai Bà Trưng

Soạn bài chính tả nghe – viết: Hai Bà Trưng trang 7 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2, để học tốt hơn bài chính tả nghe – viết: Hai Bà Trưng, sau đây là danh sách gợi ý trả lời câu hỏi bài chính tả nghe – viết: Hai Bà Trưng.

Gợi ý trả lời câu hỏi soạn bài chính tả nghe – viết: Hai Bà Trưng

Giải câu hỏi 1 (Trang 7 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2)

Nghe – viết: Hai Bà Trưng (từ Thành trì của giặc… đến hết)

– Các chữ Hai và Bà trong Hai Bà Trưng được viết như thế nào ?

Trả lời:

Các chữ Hai và Bà trong Hai Bà Trưng được viết hoa chữ cái đầu.

Giải câu hỏi 2 (Trang 7 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2)

Điền vào chỗ trống:
a) l hay n ?
– lành …ặn
– nao …úng
– …anh lảnh

b) iêt hay iêc ?
– đi biền b…
– thấy tiếng t…
– xanh biêng b…

Trả lời:

a) l hay n ?
– lành lặn
– nao núng
lanh lảnh
b)iêt hay iêc ?
– đi biền biệt
– thấy tiếng tiết
– xanh biêng biếc

Giải câu hỏi 3 (Trang 7 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2)

Thi tìm nhanh các từ ngữ:

soan bai - chinh ta nghe - viet: hai ba trung - cau hoi

Trả lời:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng l: lung linh, lớn lao,…
Chứa tiếng bắt đầu bằng n: nôn nóng, nụ hoa, …

b) Chứ tiếng có vần iết: thân thiết, quen biết, …
Chứa tiếng có vần iêc: mắt biếc, hối tiếc, …

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status