Soạn bài – Chính tả: Liên hợp quốc

Soạn bài chính tả: Liên hợp quốc trang 100 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2, để học tốt hơn bài chính tả: Liên hợp quốc, sau đây là danh sách gợi ý trả lời câu hỏi bài chính tả: Liên hợp quốc.

Gợi ý trả lời câu hỏi soạn bài chính tả: Liên hợp quốc

Giải câu hỏi 1 (Trang 100 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2)

Nghe – viết: Liên hợp quốc.

Trả lời:

Các em nghe và viết theo lời đọc của thầy cô giáo.

Giải câu hỏi 2 (Trang 100 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2)

Chọn chữ điền vào chỗ trống ?

a) (triểu, chiều) buổi …, thuỷ …, … đình
… chuộng, ngược …, … cao

b) (hếch, hết): …giờ, mũi…, hỏng …
(lệch, lệt): … bệt, chênh…

Trả lời:

a) buổi chiều, thuỷ triều, triều đình

chiều chuộng, ngược chiều, chiều cao.

b) hết giờ, mũi hếch, hỏng hết

lệt bệt, chênh lệch

Giải câu hỏi 3 (Trang 100 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2)

Chọn từ ngữ mới được hoàn chỉnh ở bài tập 2 và đặt câu với mỗi từ ngữ đó.

Trả lời:

– Buổi chiều nào em cũng ra vườn tưới rau giúp mẹ.

– Nước thuỷ triều lên xuống do sức hút của mặt trăng.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status