Ý kiến của Cô-péc-ních có điểm gì khác ý kiến chung lúc bấy giờ?

Câu hỏi 1 (Trang 86 SGK tiếng việt 4 tập 2) – Ý kiến của Cô-péc-ních có điểm gì khác ý kiến chung lúc bấy giờ? Phần soạn bài Tập đọc: Dù sao trái đất vẫn quay trang 85 – 86 SGK Tiếng việt lớp 4 Tập 2.

Trả lời:

Ý kiến của Cô-péc-ních cho rằng trái đất là một hành tinh quay quanh mặt trời là khác hẳn với ý kiến chung lúc bấy giờ cho rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ, đứng yên một chỗ còn mặt trời, mặt trăng và các vì sao thì quay quanh trái đất.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status