Ước mơ của con gợi cho cha nhớ đến điều gì?

Câu hỏi 4 (Trang 141 SGK tiếng việt lớp 5 tập 2) – Ước mơ của con gợi cho cha nhớ đến điều gì? Phần soạn bài Tập đọc: Những cánh buồm trang 140 – 141 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Trả lời:

Ước mơ của con gợi cho người cha nhớ đến ước mơ thuở nhỏ của mình.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status