Trò chơi Du lịch trên sông: Chọn các tên sông cho trong ngoặc đơn để giải các câu đố dưới đây ?

Câu hỏi 4 (Trang 105 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Trò chơi Du lịch trên sông: Chọn các tên sông cho trong ngoặc đơn để giải các câu đố dưới đây ? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Du lịch – Thám hiểm (Tuần 29) trang 105 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

a) Sông gì đỏ nặng phù sa?

b) Sông gì lại hóa được ra chín rồng?

c) Làng quan họ có con sông
Hỏi dòng sông ấy là sông tên gì?

d) Sông tên xanh biếc sông chi?

e) Sông gì tiếng vó ngựa phi vang trời?

g) Sông gì chẳng thể nổi lên
Bởi tên của nó gắn liền dưới sâu?

h) Hai dòng sông trước sông sau
Hỏi hai sông ấy ở đâu? Sông nào?

i) Sông nào nơi ấy sóng trào
Vạn quân Nam Hán ta đào mồ chôn?

(sông Cửu Long, sông Lam, sông Hồng, sông Mã, sông Tiền, sông Hậu, sông Đáy, sông Bạch Đằng, sông Cầu).

Theo TRẦN LIÊN NGUYỄN

Trả lời:

a) Sông Hồng

b) Sông Cửu Long

c) Sông Cầu

d) Sông Lam

e) Sông Mã

g) Sông Đáy

h) Sông Đáy, sông Hậu

i) Sông Bạch Đằng

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status