Trả lời câu hỏi Bài 9 Trang 31 SGK Lịch sử lớp 4

Giải câu hỏi Bài 9 Trang 31 SGK Lịch sử lớp 4, phần câu hỏi thảo luận Bài 9: Nhà Lý dời đô ra Thăng Long.

Đề bài câu hỏi Bài 9 Trang 31 SGK Lịch sử lớp 4:

Vua Lý Thái Tổ suy nghĩ như thế nào mà quyết định dời đô về thành Đại La?

Lời giải câu hỏi Bài 9 Trang 31 SGK Lịch sử lớp 4:

– Vua thấy Đại La là vùng đất trung tâm đất nước, đất rộng lại bằng phẳng, dân cư không ngập vì lũ lụt, muôn vật tốt tươi phong phú.

– Vua nghĩ, muốn con cháu đời sau xây dựng được cuộc sống âm no thì phải dời đô về vùng đất đồng bằng màu mỡ này.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status