Trả lời câu hỏi 7 Bài 24 Trang 151 SGK Lịch sử lớp 11

Giải câu hỏi 7 Bài 24 Trang 151 SGK Lịch sử lớp 11, phần câu hỏi thảo luận Bài 24: Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918).

Đề bài câu hỏi 7 Bài 24 Trang 151 SGK Lịch sử  lớp 11:

Các cuộc khởi nghĩa của đồng bào dân tộc thiểu số có ý nghĩa gì ?

Lời giải câu hỏi 7 Bài 24 Trang 151 SGK Lịch sử lớp 11:

Các cuộc nổi dậy của đồng bào dân tộc thiểu số diễn ra trên những địa bàn rộng lớn; lợi dụng địa hình rừng núi có ý nghĩa:

– Gây cho địch nhiều thiệt hại

– Buộc địch phải rút lui hoặc nhân nhượng một số quyền lợi.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status