Trả lời câu hỏi 7 Bài 1 trang 6 SGK Toán lớp 7 – Tập 2

Giải câu hỏi 7 Bài 1 Trang 6 SGK Toán lớp 7 Tập 2, phần câu hỏi lý thuyết Bài 1. Thu thập số liệu thống kê, tần số.

Đề bài câu hỏi 7 Bài 1 Trang 6 SGK Toán lớp 7 Tập 2:

Trong dãy giá trị của dấu hiệu ở bảng 1 có bao nhiêu giá trị khác nhau ? Hãy viết các giá trị đó cùng tần số của chúng.

Lời giải câu hỏi 7 Bài 1 trang 6 SGK Toán lớp 7 Tập 2:

Trong dãy giá trị của dấu hiệu ở bảng 1 có 4 giá trị khác nhau

Các giá trị và tần số của chúng là:

Giá trị 30 – tần số: 8

Giá trị 35 – tần số: 7

Giá trị 28 – tần số: 2

Giá trị 50 – tần số: 3

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status