Trả lời câu hỏi 6 Bài 35 Trang 180 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 6 Bài 35 Trang 180 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 35: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa.

Đề bài câu hỏi 6 Bài 35 Trang 180 SGK Lịch sử  lớp 10:

Trình bày những nét lớn về tình hình chính trị ở Đức thời kì này.

Lời giải câu hỏi 6 Bài 35 Trang 180 SGK Lịch sử lớp 10:

Những nét lớn về tình hình chính trị nước Đức:

– Hiến pháp 1871 quy định nước Đức là một Liên bang gồm 22 bang và 3 thành phố tự do, theo chế độ quân chủ lập hiến.

– Trong nhà nước liên bang, Hoàng đế là người đứng đầu, có quyền hạn tối cao. Quyền lập pháp trong tay hai viện: Hội đồng Liên bang (Thượng viện) gồm đại biểu các bang và Quốc hội (Hạ viện) do bầu cử, nhiệm kì 3 năm.

– Các bang vẫn giữ hình thức vương quốc (có vua, chính phủ và quốc hội riêng), nhưng quyền hạn bị thu hẹp.

– Nhà nước liên bang được xây dựng trên cơ sở liên minh giữa giai cấp tư sản và quý tộc tư sản hoá, đứng đầu là Hoàng đế Vin-hem I và Thủ tướng Bi-xmác.

– Chế độ chính trị ở Đức thời kì này thực chất là chế độ nửa chuyên chế, áp dụng sự thống trị của Phổ trên toàn nước Đức.

– Tính chất quân phiệt hiếu chiến là đặc điểm nổi bật của chủ nghĩa đế quốc Đức.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status