Trả lời câu hỏi 6 Bài 3 trang 10 SGK Toán 8 – Tập 1

Giải câu hỏi 6 Bài 3 Trang 10 SGK toán lớp 8 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ.

Đề bài câu hỏi 6 Bài 3 Trang 10 SGK Toán 8 – Tập 1:

Phát biểu hằng đẳng thức (3) bằng lời.

Lời giải câu hỏi 6 Bài 3 Trang 10 SGK Toán 8 – Tập 1:

Hiệu của bình phương hai biểu thức bằng tích của tổng hai biểu thức và hiệu hai biểu thức.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status