Trả lời câu hỏi 6 Bài 24 Trang 90 SGK Địa lí lớp 8

Giải câu hỏi 6 Bài 24 Trang 90 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 24: Vùng biển Việt Nam.

Đề bài câu hỏi 6 Bài 24 Trang 90 SGK Địa lí lớp 8:

Muốn khai thác bền lâu và bảo vệ tốt môi trường biển Việt Nam, chúng ta cần phải làm gì?

Lời giải câu hỏi 6 Bài 24 Trang 90 SGK Địa lí lớp 8:

Cần phải có kế hoạch khai thác và bảo vệ tốt hơn.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status