Trả lời câu hỏi 5 trang 139 SGK Toán 7 – Tập 1

Giải câu hỏi 5 Trang 139 SGK Toán 7 – Tập 1, phần câu hỏi Ôn tập chương II: Tam giác.

Đề bài câu hỏi 5 Trang 139 SGK Toán 7 – Tập 1:

Phát biểu định nghĩa tam giác đều, tính chất về góc của tam giác đều. Nêu các cách chứng minh một tam giác là tam giác đều.

Lời giải câu hỏi 5 trang 139 SGK Toán 7 – Tập 1:

– Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau.

– Tính chất: Trong một tam giác đều, mỗi góc bằng 60 độ

– Các cách chứng minh một tam giác là tam giác đều:

  • Nếu một tam giác có ba góc bằng nhau thì tam giác đó là tam giác đều.
  • Nếu một tam giác cân có một góc bằng 60 độ thì tam giác đó là tam giác đều.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status