Trả lời câu hỏi 5 Bài 1 Trang 7 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 5 Bài 1 Trang 7 SGK Công nghệ lớp 10, phần Câu hỏi lý thuyết Bài 1: Bài mở đầu.

Đề bài câu hỏi 5 Bài 1 Trang 7 SGK Công nghệ lớp 10:

Em hãy nêu ra một số sản phẩm nông lâm, ngư nghiệp của nước ta đã xuất khẩu ra thị trường thế giới.

Lời giải câu hỏi 5 Bài 1 Trang 7 SGK Công nghệ lớp 10:

– Nông sản : Đứng đầu là gạo, sau đó đến đỗ tương, lạc, xoài, chôm chôm.

– Lâm sản : Xuất khẩu một số loại gỗ ra nước ngoài.

– Hải sản : Cá ba sa, cá hồi, hải sản đóng hộp.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status