Trả lời câu hỏi 4 Bài 63 trang 189 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi 4 Bài 63 Trang 189 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 63: Ôn tập phần sinh vật và môi trường.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 63 Trang 189 SGK Sinh học lớp 9:

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 63.4

Bảng 63.4. Hệ thống các khái niệm

Lời giải câu hỏi 4 Bài 63 Trang 189 SGK Sinh học lớp 9:

Bảng 63.4. Hệ thống các khái niệm

Khái niệm Định nghĩa Ví dụ minh họa
Quần thể Quần thể là tập hợp các cá thể cùng một loài sinh sống trong một không gian nhất định ở một thời điểm nhất định. Quần thể cá chép trong ao
Quần xã Quần xã sinh vật là tập hợp nhiều quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau, cùng sống trong một khoảng không gian có điều kiện sinh thái tương tự nhau. Quần xã động vật ở rừng ngập mặn
Cân bằng sinh học Cân bằng sinh học trong quần xã biểu hiện ở số lượng cá thể sinh vật trong quần xã luôn luôn được khống chế ở một mức độ phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường. Số lượng cá thể của hai loài rắn và chuột luôn được điều chỉnh ở mức độ cân bằng nhờ chúng khống chế lẫn nhau vì chuột là thức ăn của rắn.
Hệ sinh thái Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và môi trường sống của sinh vật ( sinh cảnh). Hệ sinh thái của rừng mưa nhiệt đới
Chuỗi thức ăn

Lưới thức ăn

– Chuối thức ăn là một dãy gồm nhiêu loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau và mỗi loài là một mắt xích của chuỗi. Trong một chuỗi, một mắt xích vừa có nguồn thức ăn là mắt xích phía trước vừa là nguồn thức ăn của mắt xích phía sau.

– Mỗi loài trong quần xã thường là mắt xích của nhiều chuỗi thức ăn. Các chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung tạo thành lưới thức ăn.

Cỏ → thỏ → sói

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status