Trả lời câu hỏi 4 Bài 4 trang 19 SGK Toán lớp 7 – Tập 2

Giải câu hỏi 4 Bài 4 Trang 19 SGK Toán lớp 7 Tập 2, phần câu hỏi lý thuyết Bài 4: Số trung bình cộng.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 4 Trang 19 SGK Toán lớp 7 Tập 2:

Hãy so sánh kết quả làm bài kiểm tra Toán trên của hai lớp 7C và 7A ?

Lời giải câu hỏi 4 Bài 4 trang 19 SGK Toán lớp 7 Tập 2:

Điểm trung bình lớp 7C là: 6,25

Điểm trung bình lớp 7A là: 6,675

Mà 6,25 < 6,675

Vậy lớp 7A có kết quả làm bài kiểm tra Toán tốt hơn lớp 7C

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status