Trả lời câu hỏi 4 Bài 2 trang 47 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải câu hỏi 4 Bài 2 Trang 47 SGK toán lớp 9 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Bài 2: Hàm số bậc nhất.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 2 trang 47 SGK Toán 9 – Tập 1:

Cho ví dụ về hàm số bậc nhất trong các trường hợp sau:

a) Hàm số đồng biến;

b) Hàm số nghịch biến.

Lời giải câu hỏi 4 Bài 2 trang 47 SGK Toán 9 – Tập 1:

a) Hàm số đồng biến là y = 2x + 5

b) Hàm số nghịch biến là y = – 0,5x + 3

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status